Избор у звања

Милан Јовановић

среда, 1.6.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Милан Јовановић, студент докторских студија, у звање асистент за ужу научну област Филозофија (Логика 1 и Логика 2).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Јована Динчић

уторак, 24.5.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Јована Динчић, студент мастер студија, у звање сарадник у настави за ужу научну област Руска књижевност и култура (Руски романтизам и Руски модернизам).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Др Виолета Џонић

среда, 4.5.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Виолета Џонић, доцент, у звање доцент за ужу научну област Русистичка лингвистика (Лингвокултурологија и Морфологија глаголских речи).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Др Александра Лончар Раичевић

петак, 22.4.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Александра Лончар Раичевић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Српски језик (Фонетика са фонологијом и Прозодија српског језика).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Александар Пејчић

четвртак, 21.4.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Александар Пејчић, асистент, у звање асистент за ужу научну област Англистичка лингвистика (Савремени енглески језик и Фонетика и фонологија).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Љиљана Марковић

четвртак, 21.4.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Љиљана Марковић, виши лектор, у звање виши лектор за ужу научну област Англистичка лингвистика (Савремени енглески језик 1 и Савремени енглески језик 2).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Мр Љиљана Јанковић

субота, 16.4.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: мр Љиљана Јанковић, виши лектор, у звање виши лектор за ужу научну област Англистичка лингвистика ()

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Александра Јанић

уторак, 12.4.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Александра Јанић, асистент, у звање асистент за ужу научну област Српски језик (Морфологија 1 и Морфологија 2).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Сања Игњатовић

петак, 8.4.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Сања Игњатовић, сарадник у настави, у звање асистент за ужу научну област Англоамеричка књижевност и култура (Студије канадске културе и Студије британске културе).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Ненад Благојевић

четвртак, 7.4.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Ненад Благојевић, асистент, у звање асистент за ужу научну област Руска књижевност и култура (Савремена руска књижевност и Историја руске културе).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.