Google Translate

Центар за стране језике основан је 11.4.2007.године као организациона јединица Филозофског факултета у Нишу преко које се остварује настава страних језика на нематичним департманима.

На Филозофском факултету студенти могу изабрати следеће стране језике: енглески, француски, немачки, руски и грчки jезик. Сваки од наведених језика се изучава на основу претходног језичког знања, осим грчког језика за који се организује почетни курс и доступан је за следеће студијске програме: енглески језик и књижевност, руски језик и књижевност, српски језик, српска и компаративна књижевност, педагогија, историја.

Наведени језици се на већини департмана овог факултета изучавају у току прва два семестра на основним студијама, сем  на департманима за Енглески језик и књижевност, на департману Новинарство, Српски језик и Компаративне књижевности, где се изучавају у току 4 семестра. Недељни фонд часова је на свим департманима исти : 2+2.

На већини департмана учење страних језика почиње у 1. семестру осим на департманима за Историју (у 3.) и Руски језик и књижевност (у 7.), с тим да се са грчким језиком на овом департману почиње у првом семестру.

Циљани ниво знања страног језика којег студенти одаберу зависи од акредитованих програма за похађање наставе датих језика. Више информација о томе садржи сајт и информатор Филозофског факултета.

У Центру предаје 11 наставника, 6 за енглески језик и по један за француски, немачки, латински, руски и грчки језик. За грчки језик постоји и лекторат, основан 2004. године, а Статут факултета је омогућио и основање лектората и за друге од наведених страних језика који нису обухваћени неким од департмана на факултету, као што су лекторати за немачки и француски језик.

Управница Центра је проф. др Савка Благојевић, секретар Николета Момчиловић. Центар се налази у кабинету бр. 18. поред амфитеатра у приземљу, а на сајту факултета могу се наћи потпуније информације о појединим страним језицима и наставницима.

 

Курсеви грчког језика

Датуми полагања међународно признатих испита за проверу знања грчког језика у 2018. години на Филозофском факултету у Нишу могу се преузети на линку испод:

pdf   Датуми полагања курсева грчког језика

 

Курсеви немачког језика

Пријаве за нови циклус курсева немачког језика биће обављене у периоду од 02.03.2018. до 17.03.2018. Више информација у PDF прилозима на крају овог одељка.

У оквиру активности Центра за стране језике и Центра за образовање наставника и професионално усавршавање организује се за заинтересоване грађане:

- НУЛТИ ПОЧЕТНИ КУРС НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА (НИВО А1.1), намењен кандидатима без икаквог предзнања немачког језика и водиће га лектори и наставници немачког језика са Филозофског факултета. Настава ће се изводити у току пролећног семестра, два пута недељно по 90 минута, у просторијама Филозофског факултета. Предвиђени фонд часова једног курса износи укупно 68 часова. Настава ће се изводити по уџбенику ”Schritte international A1/1- Hueber Verlag“.

- ВИШИ ПОЧЕТНИ КУРС НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА (НИВО А1.2), намењен кандидатима који имају мало предзнање немачког језика, који ће такође водити лектори и наставници немачког језика са Филозофског факултета. Настава ће се изводити у току пролећног семестра, два пута недељно по 90 минута, у просторијама Филозофског факултета. Предвиђени фонд часова једног курса износи укупно 68 часова. Настава ће се изводити по уџбенику ”Schritte international A1/2- Hueber Verlag“.

Електронску пријаву можете попунити овде. За више информација можете преузети приложени PDF документ или се обратити на e-mail адресу . На исту адресу можете послати и попуњену PDF пријаву (видети прилог Пријава за курс немачког језика) уколико електронска пријава из неког разлога не функционише.

pdf   Информације о актуелним курсевима немачког језика

pdf   Пријава за курс немачког језика