Google Translate

Департман за англистику је почео са радом 11. новембра 1971. године као једна од седам студијских група новооснованог Филозофског факултета у Нишу. Статутом Факултета из 2007. године Студијска група за англистику је преименована у Департман за англистику.

Наставу на Департману су у почетку изводила два редовна професора (др Љиљана Михаиловић и др Вида Марковић) и један лектор (Дамјан Карапанџић). Само деценију касније, шест асистената је стекло научни степен доктора наука чиме је одвијање наставе било у потпуности кадровски обезбеђено. Школске 2017/18 на Департману за англистику, за извођење наставе на свим нивоима академских студија ангажовано је седам редовних и два ванредна професора, седам доцената, три асистента и четири виша лектора.

У периоду од скоро четири деценије постојања на Департману је радило више британских или америчких лектора за енглески језик: Хелен Гудлак (Helen Goodluck), Дејвид Канлиф (David Cunliffe), Дејвид Хил (David Hill), Питер Секстон (Peter Sexton), Глорија Џонс (Gloria Jones), Ијан Котон (Ian Cotton), Моли Хекел (Mollie Heckel), Дејвид Рид (David Read), Брук Рикер (Brooke Ricker), Лорен Шумејт (Lauren Schumate), Клијера Мартин (Cleyera Martin), Келси Монцка (Kelsey Montzka), Џесика Колинс (Jessica Collins), Дамби Ли (Danbi Lee), Џошуа Попкин (Joshua Popkin) и Соња Дикс Стојановић.

Велики број наставника и сарадника Департмана за англистику се у оквиру разних пројеката школовао и професионално усавршавао на еминентним универзитетима у САД, Британији, Канади и Аустралији. Осим тога, Департман стално развија већ постојеће и успоставља нове облике сарадње са другим високошколским институцијама у земљи и иностранству о чему, између осталог, сведоче имена истакнутих лингвиста и књижевних теоретичара који су били гостујући професори: проф. др Ранко Бугарски, проф. др Љубомир Михајловић, проф. др Дајен Ларсен-Фриман (Diane Larsen-Freeman), проф. др Колин Николсон, (Colin Nicholson), проф. др Тери Иглтон (Terry Eagleton), проф. др Џим Скривенер (Jim Scrivener), проф. др Тод Оукли (Todd Oakley), проф. др Реј Џекендоф (Ray Jackendoff), и други.

Департман за англистику је успешно акредитовао студијске програме Основних академских студија англистике (четири године) и Мастер академских студија англистике (једна година), а заједно са осталим филолошким департманима на Факултету учествује у извођењу наставе на акредитованим Докторским академским студијама филологије (три године). На основним и мастер студијама, сви предмети су једносеместрални, а велики број изборних предмета омогућава да студенти утичу на обликовање својих образовних профила. Студенти који су завршили основне и дипломске студије добијају стручни назив дипломирани филолог, односно, дипломирани филолог – мастер.

Наставници и сарадници Департмана за англистику активно учествују у научно истраживачкој делатности као учесници на домаћим и иностраним научним скуповима, као предавачи по позиву на универзитетима у земљи и иностранству, као учесници пројеката које финансира Република Србија, као и других бројних међународних научних пројеката. Издавачка делатност се састоји у издавању монографија и уџбеника, као и зборника радова са научних скупова.

Годинама уназад, Департман за англистику организује научне скупове посвећене проблемима прочавања језика, књижевности и културе: Језик, књижевност, политика 2007, Језик, књижевност, глобализација 2008, Језик, књижевност, идентитет 2009, Језик, књижевност, промене 2010, Језик, књижевност, комуникација 2011, Језик, књижевност, вредности 2012, Језик, књижевност, маргинализација 2013, Језик, књижевност, дискурс 2014, Језик, књижевност, значење 2015, Језик, књижевност, време 2016, Језик, књижевност, простор 2017 Језик, књижевност, теорија 2018 и Језик, књижевност, контекст 2019. Од 2014 године, сваке друге године, Департман организује и конференцију Teaching Languages and Cultures in the Post-Method Era, а досадашњи поднаслови гласили су: Issues and Developments (2014), Developing Competencies (2016), Challenges and Perspectives (2018). Осим поменутих скупова, Департман је организовао неколико Интеркатедарских англистичких конференција, као и две конференције у организацији Филозофског факултета и Југословенске асоцијације за канадске студије (YACS), чији је председник проф. др Весна Лопичић.

Управници Департмана за англистику до сада су били: др Вида Марковић, др Љиљана Михаиловић, др Соња Јаноски, др Гордана Опачић, др Ратомир Ристић, др Бранкица Пацић, др Младен Јовановић, др Ђорђе Видановић, др Драгана Машовић, др Лена Петровић, др Весна Лопичић, др Биљана Мишић-Илић, др Слободанка Китић, др Владимир Јовановић, др Михаило Антовић, др Милица Живковић, др Душан Стаменковић и др Милена Каличанин (садашњи управник).