Google Translate

Филозофски факултет је основан 1971. године и у оквиру Секретаријата Факултета још од тада постоји Техничка служба.

Техничка служба је стручна служба у оквиру Секретаријата Факултета која обавља послове на одржавању инсталација (еклектричних, водоводних, грејних и канализационих), апарата, столарије и дрвенарије као и одржавања хигијене. Техничка служба обавља и друге послове из домена свог рада, за потребе органа управљања – Савета Факултета, и пословодног органа – Декана Факултета. У домен рада службе спадају и послови безбедности и здравља запослених на раду, контрола уласка и изласка студената, запослених и осталих лица у зграду.

У служби данас ради 11 запослених:

Руководилац послова инвестиција и техничке опреме
Мирјана Коцић
e-mail:

Портирка
Марина Штула

Портир
Милан Милић

Портир
Саша Вељковић

Домар - мајстор одржавања
Милош Цветановић

Радница на одржавању хигијене
Виолета Дејановић

Радница на одржавању хигијене
Марина Крстић

Радница на одржавању хигијене
Весна Букумировић

Радница на одржавању хигијене
Горица Петровић

Радница на одржавању хигијене
Марина Милић

Радница на одржавању хигијене
Оливера Алексић

Радница на одржавању хигијене
Марина Ђорђевић