Google Translate

Избор у звања

Милица Ђорђевић

среда, 9.12.2020.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Милица Ђорђевић, дипломирани филолог за руски језик и књижевност, студент мастер академских студија, у звање сарадник у настави за ужу научну област Руска књижевност и култура (Руски романтизам и Руска књижевност друге половине XX века).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Марта Величковић

среда, 9.12.2020.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Марта Величковић, виши лектор, у звање доцент за ужу научну област Англистичка лингвистика (Савремени енглески језик 8 и Језички огледи: превођење са српског на енглески језик).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Јелена Стошић

среда, 2.12.2020.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Јелена Стошић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Српски језик (Старословенски језик и Стандардизација).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Марија Пејичић

петак, 27.11.2020.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Марија Пејичић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Психологија (Социјална перцепција и Социјална психологија на нематичним департманима).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Др Ивана Стојановић Прелевић

уторак, 24.11.2020.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Др Ивана Стојановић Прелевић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Филозофија (Медијска етика и Естетика комуникације).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Никола Татар

четвртак, 19.11.2020.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Никола Татар, наставник страног језика, у звање наставник страног језика за ужу научну област Англистика (Енглески језик 1 и Енглески језик 2).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Мирослав Комленић

петак, 13.11.2020.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Мирослав Комленић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Психологија (Психологија учења 2 и Методологија психолошких истраживања 2).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Невенка Јанковић

уторак, 10.11.2020.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Невенка Јанковић, лектор, у звање наставник страног језика за ужу научну област Германистика (Немачки језик 1 и Немачки језик 2).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Бранимир Станковић

уторак, 10.11.2020.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Бранимир Станковић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Српски језик (Прагматика и Увод у општу лингвистику).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Биљана Радовановић

четвртак, 5.11.2020.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Биљана Радовановић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Филозофија (Методологија I и Филозофија науке и технике).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.