Избор у звања

др Владимир Ђурић

среда, 27.12.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Владимир Ђурић, асистент, у звање асистент са докторатом за ужу научну област Француска књижевност и култура (Француска књижевност прве половине 20. века и Француска поезија од Бодлера до Малармеа).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Анастасија Мамутовић

уторак, 26.12.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Анастасија Мамутовић, студент мастер студија, у звање сарадник у настави за ужу научну област Педагогија (Предшколска педагогија и Школска педагогија).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Јелена Опсеница Костић

среда, 15.11.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Јелена Опсеница Костић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Психологија (Психологија одраслог доба и старења и Теорије когнитивног развоја).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Ивана Шоргић

уторак, 14.11.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Ивана Шоргић, наставник страног језика, у звање наставник страног језика за ужу научну област Англистика (Енглески језик на нематичним департманима)

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Наташа Тучев

уторак, 14.11.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Наташа Тучев, асистент, у звање доцент за ужу научну област Англоамеричка књижевност и култура (Англоамеричка књижевност I и Англоамеричка књижевност II).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Тамара Костић Пахноглу

уторак, 14.11.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Тамара Костић Пахноглу, наставник страног језика, у звање доцент за ужу научну област Класични језици и неохеленистика (Грчки језик на нематичним департманима)

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Владан Павловић

среда, 8.11.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Владан Павловић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Англистичка лингвистика (Увод у студије енглеског језика и Увод у студије језика).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Др Гордана Стојић

четвртак, 26.10.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Др Гордана Стојић, доцент, у звање доцент за ужу научну област Социологија (Увод у социологију и Социологија рада).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Дејан Милутиновић

петак, 20.10.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Дејан Милутиновић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Општа књижевност од сумерске књижевности до ренесансе и Општа књижевност од ренесансе до модернизма).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Лела Милошевић Радуловић

петак, 20.10.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Лела Милошевић Радуловић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Социологија (Социологија васпитања и образовања и Социологија старења).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.