Избор у звања

др Весна Симовић

уторак, 14.2.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Весна Симовић, наставник страног језика, у звање доцент за ужу научну област Романистика (Француски језик на нематичним департманима и Методика наставе француског језика).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Мила Досковић

уторак, 7.2.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Мила Досковић, студент докторских студија, у звање асистент за ужу научну област Психологија (Општа психологија и Психологија у образовању).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Бојана Пуцаревић

понедељак, 6.2.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Бојана Пуцаревић, студент докторских студија, у звање асистент за ужу научну област Социјална политика и социјални рад (Социјални рад у школи и Социјални рад са групом).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Маја Стефановић

среда, 1.2.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Маја Стефановић, мастер професор језика и књижевности, у звање наставник страног језика за ужу научну област Германистика (Немачки језик на нематичним департманима-почетни ниво)

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Емилија Јовић

уторак, 31.1.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Емилија Јовић, студент мастер студија, у звање сарадник у настави за ужу научну област Русистичка лингвистика (Фонетика руског језика и Правопис руског језика).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Небојша Милићевић

четвртак, 19.1.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Небојша Милићевић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Психологија (Психологија уметности и Методологија психолошких истраживања 1).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Катарина Стаменковић

четвртак, 22.12.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Катарина Стаменковић, мастер филолог (германиста), у звање лектор за ужу научну област Германистика (Немачки језик на нематичним департманима)

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Ирена Цветковић Теофиловић

субота, 19.11.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Ирена Цветковић Теофиловић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Српски језик (Историја књижевног језика и Старословенски језик I и II).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Кристина Митић

четвртак, 17.11.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Кристина Митић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Народна књижевност и Креативно писање).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Кристина Ранђеловић

четвртак, 17.11.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Кристина Ранђеловић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Психологија (Основе психологије личности и Психологија индивидуалних разлика).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.