Филозофски факултет у Нишу

Радно време од 7:30 до 15:00h
тел. 018/514-312 лок. 120
шеф службе лок. 133
економ лок. 183

Шеф финансијске службе
Јелена Николић, dipl. ecc.

Финансијски књиговођа
Наташа Симовић

Обрачунски радник
Мирјана Антић

Стручни сарадник за материјално-финансијско пословање
Милан Ђорђевић, dipl. ecc.

Економ
Весна Миљковић