Избор у звања

др Владета Радовић

петак, 30.3.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Владета Радовић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Методологија медијског истраживања и Деонтологија медија).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Др Михаило Антовић

среда, 31.1.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Др Михаило Антовић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Англистичка лингвистика (Савремени енглески језик 6 и Семантика именовања).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Др Ирена Арсић

петак, 26.1.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Др Ирена Арсић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Књижевност од ренесансе до рационализма и Историја културе српског народа).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Др Марија Јовановић

понедељак, 22.1.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Др Марија Јовановић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Педагогија (Дидактика 1 и 2 и Докимологија).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Др Милица Тошић Радев

субота, 13.1.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Милица Тошић Радев, асистент, у звање доцент за ужу научну област Психологија (Истраживања у развојној психологији и Педагошка психологија).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Бисера Јевтић

уторак, 9.1.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Бисера Јевтић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Педагогија (Основи педагогије и Теорије моралног васпитања).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Марија Стојковић

уторак, 9.1.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Марија Стојковић, наставник страног језика, у звање наставник страног језика за ужу научну област Англистика (Енглески језик на нематичним департманима)

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Ивана Митић

понедељак, 8.1.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Ивана Митић, асистент, у звање асистент за ужу научну област Српски језик (Синтакса 1 и Синтакса 2).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Марина Ђукић Мирзајанц

петак, 29.12.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Марина Ђукић Мирзајанц, доктор филолошких наука, у звање доцент за ужу научну област Германистика (Савремени немачки језик 1 и Лексикологија немачког језика 1/2).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Јан Красни

петак, 29.12.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Јан Красни, доктор наука, у звање доцент за ужу научну област Германистика (Савремени немачки језик 2 и Синтакса немачког језика 1/2).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.