Избор у звања

Невенка Јанковић

уторак, 14.2.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Невенка Јанковић, професор немачког језика, у звање лектор за ужу научну област Германистика (Немачки језик на нематичним департманима - Немачки језик 5 и Немачки језик 6)

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Ана Ђорђевић

уторак, 14.2.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Ана Ђорђевић, мастер филолог, у звање наставник страног језика за ужу научну област Германистика (Немачки језик на нематичним департманима - Немачки језик 1 и Немачки језик 2)

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.