Google Translate

РАДНО ВРЕМЕ
понедељак и петак 12–15 часова
уторак, среда и четвртак 12–14 часова

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Основне академске студије: 018/514-312, локали 186 и 132
Мастер и докторске академске студије: 018/514-312, локал 200

Весна Ранђеловић Ристић

Самостални стручно-технички сарадник за студије и студентска питања – руководилац службе
Весна Ранђеловић Ристић

Маја Бранковић

Самостални стручно-технички сарадник за студије и студентска питања – за основне академске студије (студијски програми: педагогија, србистика, социјална политика и социјални рад)
Маја Бранковић

Александра Ристић

Самостални стручно-технички сарадник за студије и студентска питања – за основне академске студије (студијски програми: психологија, социологија, руски језик и књижевност)
Александра Ристић

Нена Станковић

Самостални стручно-технички сарадник за студије и студентска питања – за основне академске студије (студијски програми: англистика, филозофија, француски језик и књижевност, немачки језик и књижевност)
Нена Станковић

Милена Митић

Самостални стручно-технички сарадник за студије и студентска питања – за основне академске студије (студијски програми: новинарство, комуницирање и односи са јавношћу, историја)
Милена Митић

Симонида Пејчић

Самостални стручно-технички сарадник за студије и студентска питања – за мастер и докторске академске студије (студијски програми: МАС – филозофије, психологије, историје, социологије, социјалног рада и комуникологије; ДАС - психологије, социологије, историје, медија и друштва)
Симонида Пејчић

Лидија Станковић

Самостални стручно-технички сарадник за студије и студентска питања – за мастер и докторске академске студије (студијски програми: МАС – филологије, француског језика и књижевности, англистике, руског језика и књижевности, педагогије, мастер предметне наставе; ДАС – филологије и педагогије)
Лидија Станковић