Google Translate

Избор у звања

др Татјана Вулић

четвртак, 26.4.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Татјана Вулић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Новинарство у штампаним медијима и Истраживачко новинарство).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Вања Цветковић

среда, 25.4.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Вања Цветковић, сарадник у настави, у звање асистент за ужу научну област Француска књижевност и култура (Француска књижевност романтизма и Француски роман реализма и натурализма).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Лела Милошевић Радуловић

петак, 20.4.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Лела Милошевић Радуловић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Социологија (Социологија васпитања и образовања и Социологија старења).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Наташа Живић

среда, 18.4.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Наташа Живић, сарадник у настави, у звање асистент за ужу научну област Француски језик (Савремени француски језик 1/2 – Морфосинтакса и Писмено и усмено превођење).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Јелена Божиловић

среда, 18.4.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Јелена Божиловић, асистент, у звање асистент са докторатом за ужу научну област Социологија (Модерне социјалне теорије и Социологија града).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Наташа Симеуновић Бајић

среда, 4.4.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Наташа Симеуновић Бајић, доктор политичких наука, у звање доцент за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Креативне индустрије и Европски контексти уметности 20. века на југословенским просторима).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Данијела Поповић Николић

понедељак, 2.4.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Данијела Поповић Николић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Народна епска поезија и Народна лирска поезија и народна проза).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Иван Цветановић

петак, 30.3.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Иван Цветановић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Комуникологија. језик и студије медија (Новинарска стилистика и Реторика).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Владета Радовић

петак, 30.3.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Владета Радовић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Методологија медијског истраживања и Деонтологија медија).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Др Михаило Антовић

среда, 31.1.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Др Михаило Антовић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Англистичка лингвистика (Савремени енглески језик 6 и Семантика именовања).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.