Избор у звања

Др Јелена Петровић

среда, 23.3.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Јелена Петровић, доктор педагошких наука, у звање доцент за ужу научну област Педагогија (Историја педагогије 1 и Историја педагогије 2).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Др Јелена Максимовић

среда, 23.3.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Јелена Максимовић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Педагогија (Методологија педагогије и Истраживања у педагогији).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Др Бранко Горгиев

среда, 23.3.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Бранко Горгиев, редовни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Класични језици и Неохеленистика (Латински језик и Старогрчки језик).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Др Марија Марковић

субота, 19.3.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Марија Марковић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Педагогија (Школски систем и Педагошка превенција поремећаја у понашању).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Никола Татар

субота, 19.3.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Никола Татар, мастер филолог - англиста, у звање наставник страног језика за ужу научну област Англистика ()

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Николета Момчиловић

петак, 18.3.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Николета Момчиловић, наставник страног језика, у звање наставник страног језика за ужу научну област Германистика (Немачки језик на нематичним департманима)

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Дејан Антић

среда, 16.3.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Дејан Антић, асистент - студент докторских студија, у звање асистент за ужу научну област Историја (Методика наставе историје и Увод у историјске студије са методологијом).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Милена Коцић

среда, 16.3.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Милена Коцић, асистент - студент докторских студија, у звање асистент за ужу научну област Историја (Историја Југославије до 1941. године и Историја Југославије од 1941. године).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Велимир Илић

субота, 27.2.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Велимир Илић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Руска књижевност и култура (Руска књижевност друге половине XX века и Књижевно превођење).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

проф. др Александар Растовић

уторак, 23.2.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Александар Растовић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Историја (Општа савремена историја до 1939. године и Општа савремена историја од 1939. године).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.