Google Translate

СТИУТЗ

СТИУТЗ

Савремена теренска истраживања усмене традиције Заплања

Министарство културе и информисања Републике Србије, на основу одлуке Комисије за избор пројеката у области истраживања, заштите и коришћења нематеријалног културног наслеђа, одобрило је и финансијски подржало пројекат Савремена теренска истраживања усмене традиције Заплања Филозофског факултета Универзитета у Нишу. Истраживања усменог наслеђа на територији Заплања реализује тим који чине студенти ОАС Србистика и ДАС Филологија, истраживачи са Департмана за српску и компаративну књижевност, Департмана за српски језик, Балканолошког института САНУ, Филозофског факултета у Новом Саду, Универзитета Ворик (University of Warwick, Coventry) и Универзитета у Редингу (University of Reading).

 

Tempus MASTS

Tempus MASTS

Програм мастер студија за предметне наставнике у Србији

TEMPUS пројект "Master Programme for Subject Teachers in Serbia" ("Мастер програм за образовање предметних наставника у Србији") (скраћени назив пројекта: "M.A.S.T.S.", број пројекта: 511170-1-TEMPUS-2010-1-RS-JPCR) је покренут 15. октобра 2010. године на основу одобрења Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) (Извршне комисије Европске агенција за програме у области образовања, културе и медија) и намењен је реформи наставног програма (Joint Project-Curriculum Reform) у области образовања наставника.

 

FUSE

FUSE

Fostering University Support Services and Procedures for Full Participation in the European Higher Education Area

Национални приоритети Републике Србије у области структурних мера и реформе управљања системом високог образовања су реформа управљања високошколским институцијама и студентским службама и развој међународних односа у академској области. Циљ пројекта FUSE је да допринесе реализацији овако постављених националних приоритета.

 

SHESPSS

SHESPSS

Strengthening Higher Education for Social Policy making and Social Services delivery

Главни циљ пројекта је јачање високог образовања у области социјалне политике и социјалног рада кроз развој нових студијских програма и унапређење постојећих, као и кроз успешно повезивање студијских програма са потребама у домену социјалне заштите и потребама на тржишту рада.