Google Translate

Студијска група за психологију (данас Департман) основана је 1971. када је почео са радом Филозофски факултет у Нишу. Прве године је радила као Педагошко-психолошка група, али већ од следеће године ради као Група за психологију на захтев студената, као и Друштва психолога Србије, а уз подршку тадашњег ректора нишког универзитета професора др Бранислава Грбеше. Међу предавачима су првих година били професори и сарадници из Ниша (др Драган Давидовић, Синиша Стојановић, Слободан Савић), Београда (др Томислав Кроња, Првослав Плавшић, Снежана Јоксимовић), Приштине (Брана Вељковић), Зрењанина (Ђорђе Лекић), Крушевца (Светозар Поповић), али убрзо се окупља већи број психолога из Београда предвођених мр Љубом Стојићем и почиње да се ради према менторском систему.

Наредних година група се убрзано развија. Запошљавају се као сарадници, психолози претежно из Београда, од којих су многи касније постали познати у српској научној и стручној јавности: Жарко Требјешанин, Светлана Логар, Гордана Јовановић, Дивна Перић-Тодоровић, Дејан Тодоровић, Љиљана Гузина, Стојан Церовић, Драгослав Грујичић, Миша Кнежевић, док је из Ниша први наставник у сталном радном односу био Јездимир Здравковић (1975). Први докторат из психологије, од нишких асистената, одбранио је Владимир Нешић (1983). Један број професора са Филозофског факултета у Београду имао је огроман значај за развој Групе за психологију у Нишу. То су Славољуб Радоњић, Бошко Поповић, Предраг Огњеновић, Никола Рот, Лидија Вучић, Вера Смиљанић, Панта Ковачевић, Ксенија Кондић, Радојица Бојановић, Михајло Ротер и посебно Владимир Петровић, који је био и вд управник више година. Из других установа помагали су рад групе Јован Давидовић, Филип Шуковић, Звонимир Џамоња, Драган Крстић, Олга Мурџева – Шкарић.

Група за психологију је убрзо почела да стиче и кадрове из редова својих студената: Звонимир Досковић, Благоје Нешић, Зорица Марковић, Александра Костић, Снежана Стојиљковић, Снежана Видановић, Весна Анђелковић, Нинослав Крстић, ...

Након паузе од 10 година (1987-1997) када група није радила нити уписивала нове студенте, обнавља се рад Групе за психологију и примају нови сарадници. Кадровско језгро нове, обновљене групе у том периоду чине: Владимир Нешић, Јовиша Обреновић, Благоје Нешић, Александар Милојевић, Александра Костић и Зорица Марковић. Групи се прикључују колегинице и колеге, бивши студенти психологије у Нишу који су у периоду када група није радила стицали драгоцена искуства у појединим областима примењене психологије и радили на сопственом усавршавању. Тако су на обновљеној групи своје место убрзо нашли Снежана Стојиљковић, Бојана Димитријевић, Јелисавета Тодоровић, Татјана Стефановић-Станојевић, Љубиша Златановић, Марина Хаџи-Пешић, Небојша Милићевић, Мирослав Комленић, Миодраг Миленовић, Снежана Видановић, Весна Анђелковић, а нешто касније и Гордана Ђигић. Примани су и нови наставници и сарадници и то Горан Голубовић, Јелена Опсеница-Костић и Владимир Хедрих. У овом тренутку најмлађи сарадници на Департману су Ивана Симић, Кристина Ранђеловић, Душан Тодоровић, Милица Митровић и Ивана Педовић, тако да сада Департман за психологију има пет редовних професора, осам ванредних, четири доцента и шест доктораната. Дапартман за психологију је веома брзо напредовао од обнављања до данас.

У међувремену је група сходно најновијем закону преименована у Департман за психологију и добила акредитацију за основне и мастер и докторске студије психологије. Годишње се уписује у прву годину 80 до 90 студената, на мастер студије 50, а на докторске студије 5 студената. Сви предмети су једносеместрални и усклађени са свим стандардима потребним за акредитацију програма из области високог образовања. Велико је интересовање за студије психологије, већ годинама се на конкурс за упису у прву годину основних студија јавља два до три пута више кандидата него што је број места предвиђених конкурсом.

Поред наставних активности чланови департмана се баве научноистраживачким радом у оквиру неколико пројеката, као и самосталним истраживањима и публиковањем радова у научним часописима и другим публикацијама. Од обнављања рада Групе за психологију њени наставници и сарадници су носиоци низа активности у пројектима које финансира Министарство науке Републике Србије. Одобрена су четири пројекта од 2000. године наовамо из области психологије. Посебну организациону јединицу на Деапртману чини Центар за психолошка истраживања. Департман издаје Годишњак за психологију и тематске зборнике радова Дани примењене психологије, организује сваке године Конференцију са међународним учешћем, Дани примењене психологије у Нишу, на којој су учествовали поред домаћих, и учесници из Македоније, Бугарске, Републике Српске, Хрватске и Словеније. Наставници и сарадници учествују и на конферецијама и другим научним скуповима у иностранству. Последњих година били су у Немачкој, Аустрији, Чешкој, Бугарској, Португалу, Турској, Мађарској, Хрватској, Грчкој, Македонији итд. Од обнављања Групе за психологији, а сада Департмана, управници су били: проф. др Владимир Нешић, проф. др Јовиша Обреновић и проф. др Јелисавета Тодоровић. Продеканску функцију на Филозофском факултету обављали су проф. др Владимир Нешић у два наврата, проф. др Снежана Стојиљковић и проф. др Бојана Димитријевић. Управници Центра за психолошка истраживања, раније Института, биле су: проф. др Бојана Димитријевић, проф. др Јелисавета Тодоровић и проф. др Татјана Стефановић Станојевић.