Google Translate

Избор у звања

др Владимир Ђурић

понедељак, 15.7.2019.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Владимир Ђурић, асистент са докторатом, у звање доцент за ужу научну област Француска књижевност и култура (Француска поезија од Бодлера до Малармеа и Француска књижевност прве половине 20. века).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Ненад Радуловић

четвртак, 11.7.2019.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Ненад Радуловић, студент докторских студија, у звање асистент за ужу научну област Историја (Историја старе Грчке и хеленистичког света и Историја старог Рима).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Дамјана Панић

среда, 26.6.2019.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Дамјана Панић, асистент, у звање асистент за ужу научну област Психологија (Психолошко саветовање и Психолошке интервенције у кризи).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Нина Судимац

петак, 21.6.2019.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Нина Судимац, асистент, у звање асистент за ужу научну област Српски језик (Фонетика са фонологијом и Прозодија српског језика).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Александра Јанић

понедељак, 10.6.2019.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Александра Јанић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Српски језик (Савремени српски језик и Продуктивни типови творбе у српском језику).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Милена Каличанин

среда, 29.5.2019.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Милена Каличанин, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Англоамеричка књижевност и култура (Студије британске културе и Шекспир – специјални курс 1).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Зоран Станковић

среда, 8.5.2019.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Зоран Станковић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Педагогија (Образовна технологија и Методика васпитно-образовног рада).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Александар Пејчић

уторак, 7.5.2019.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Александар Пејчић, асистент, у звање лектор за ужу научну област Англистичка лингвистика (Фонетика и фонологија и Савремени енглески језик 4).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Нина Павловић

субота, 20.4.2019.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Нина Павловић, асистент, у звање асистент за ужу научну област Социологија (Научни метод у социологији и Увод у анализу података).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Александра Николајевић

понедељак, 6.5.2019.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Александра Николајевић, асистент, у звање асистент за ужу научну област Социологија (Социјална политика и Економска социологија).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.