Избор у звања

др Марија Вујовић

четвртак, 19.10.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Марија Вујовић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Теорија медија и Реклама и медији).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Анка Михајлов Прокоповић

четвртак, 19.10.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Анка Михајлов Прокоповић, доктор наука-културолошке науке-студије културе и медија, у звање доцент за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Радијско новинарство и Савремено новинарство).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Ивана Стаменковић

среда, 18.10.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Ивана Стаменковић, асистент, у звање асистент за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Комуникологија и Култура комуницирања).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Дејан Антић

понедељак, 9.10.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Дејан Антић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Историја (Историја Југославије до 1941. године и Историја Југославије од 1941. године).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Ирена Љубомировић

понедељак, 9.10.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Ирена Љубомировић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Историја (Историја старе Грчке и хеленистичког света и Историја старог Рима).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Зорица Станисављевић Петровић

понедељак, 25.9.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Зорица Станисављевић Петровић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Педагогија (Предшколска педагогија и Школска педагогија).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Велибор Петковић

петак, 21.7.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Велибор Петковић, асистент, у звање асистент за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Анализа медијског дискурса и Конфликти и управљање јавношћу).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Љубиша Златановић

четвртак, 20.7.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Љубиша Златановић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Психологија (Школе и правци у психологији и Теорије личности).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Др Ивана Миљковић

среда, 28.6.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Ивана Миљковић, доктор филолошких наука, у звање доцент за ужу научну област Француски језик (Граматичка морфологија и Историја француског језика).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Др Никола Бјелић

среда, 21.6.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Никола Бјелић, доктор књижевних наука, у звање доцент за ужу научну област Француска књижевност и култура (Савремена француска књижевност и Француска књижевност романтизма).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.