Google Translate

Избор у звања

Анђелија Милић

уторак, 23.6.2020.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Анђелија Милић, асистент, у звање асистент за ужу научну област Филозофија (Историја античке филозофије 1 и Историја средњовековне филозофије 1).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Владимир Фигар

петак, 5.6.2020.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Владимир Фигар, асистент, у звање лектор за ужу научну област Англистичка лингвистика (Савремени енглески језик 3 и Увод у когнитивну лингвистику).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Славиша Недељковић

среда, 4.3.2020.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Славиша Недељковић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Историја (Историја народа Балкана 19. века и Историја народа Балкана 20. века).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Др Гордана Ђигић

субота, 22.2.2020.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Др Гордана Ђигић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Психологија (Основи педагошке психологије и Психологија наставе).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Љиљана Јанковић

петак, 21.2.2020.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Љиљана Јанковић, виши лектор, у звање доцент за ужу научну област Англистичка лингвистика (Савремени енглески језик 7 и Морфосинтакса).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Јелена Јовановић

среда, 5.2.2020.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Јелена Јовановић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Српска модерна и модернизам (до 1941) и Савремена српска књижевност (после 1980)).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Бранка Огњановић

петак, 24.1.2020.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Бранка Огњановић, студент докторских студија, у звање асистент за ужу научну област Немачка књижевност и култура (Немачка књижевност 1 и Немачка књижевност 2).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Мирјана Бојанић Ћирковић

субота, 18.1.2020.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Мирјана Бојанић Ћирковић, асистент са докторатом, у звање доцент за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Теорија књижевности и Методологија науке о књижевности).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Иван Анђелковић

субота, 11.1.2020.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Иван Анђелковић, асистент, у звање асистент за ужу научну област Социјални рад (Психосоцијалне интервенције у кризи и Социјални рад са групом).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Љиљана Скробић

петак, 10.1.2020.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Љиљана Скробић, асистент, у звање асистент за ужу научну област Социјални рад (Теорије социјалног рада и Социјални рад са појединцем).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.