Избор у звања

др Нермин Вучељ

четвртак, 27.4.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Нермин Вучељ, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Француска књижевност и култура (Француска књижевност просветитељства и Француска књижевност барока и класицизма).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.