Приступна предавања

др Александра Јанић

субота, 25.5.2019.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Александра Јанић, доктор филолошких наука
Тема приступног предавања: Сложени придеви у српском језику
Термин приступног предавања: уторак, 23 април 2019, 10:00, учионица 210

Пред комисијом у саставу:

1. Др Мирјана Илић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Српски језик
2. Др Марина Јањић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Српски језик
3. Др Александра Лончар Раичевић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Српски језик

др Ненад Благојевић

субота, 25.5.2019.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Ненад Благојевић, доктор филолошких наука
Тема приступног предавања: Стваралаштво В. Пељевина деведесетих година XX века
Термин приступног предавања: понедељак, 25 фебруар 2019, 11:00, учионица 211

Пред комисијом у саставу:

1. др Велимир Илић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Руска књижевност и култура
2. др Дејан Марковић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Русистичка лингвистика
3. др Снежана Божић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Српска и компаративна књижевност

Др Немања Крстић, доктор социолошких наука

субота, 25.5.2019.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: Др Немања Крстић, доктор социолошких наука
Тема приступног предавања: Интимност у породичним односима
Термин приступног предавања: петак, 11 јануар 2019, 15:30, учионица 303

Пред комисијом у саставу:

1. Др Драгана Захаријевски, редовни професор Филозофског факултета у Нишу
2. Др Данијела Гавриловић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу
3. Др Наталија Јовановић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу