Google Translate

Приступна предавања

др Вања Цветковић

среда, 15.5.2024.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Вања Цветковић
Тема приступног предавања: Програмски текстови француског реализма: Балзак, Зола, Мопасан
Термин приступног предавања: среда, 15 мај 2024, 12:00, учионица 204

Пред комисијом у саставу:

1. Др Нермин Вучељ, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Француска књижевност и култура, председник;
2. Др Никола Бјелић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Француска књижевност и култура, члан;
3. Др Владимир Ђурић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Француска књижевност и култура, члан;

др Милена Милосављевић Стевић

среда, 6.12.2023.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Милена Милосављевић Стевић
Тема приступног предавања: Историјско-институционалне теорије о граду: схватање града у социологији М. Вебера
Термин приступног предавања: среда, 06 децембар 2023, 12:00, учионица 15Д

Пред комисијом у саставу:

1. Др Лела Милошевић Радуловић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Социологија;
2. Др Јелена Петковић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Социологија;
3. Др Гордана Стојић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Социологија;

др Марија Гласновић Каменовић

четвртак, 21.9.2023.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Марија Гласновић Каменовић
Тема приступног предавања: Сартрово учење о пререфлексивном Cogito-у
Термин приступног предавања: четвртак, 21 септембар 2023, 14:00, учионица 36

Пред комисијом у саставу:

1. Др Горан Ружић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Филозофија;
2. Др Гордана Ђигић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Психологија;
3. Др Бојан Благојевић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Филозофија;

др Марина Ћирић

четвртак, 14.9.2023.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Марина Ћирић
Тема приступног предавања: Системски приступ партнерском односу у високошколском образовању
Термин приступног предавања: четвртак, 14 септембар 2023, 10:00, учионица 304

Пред комисијом у саставу:

1. Др Марина Матејевић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Педагогија;
2. Др Марија Јовановић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Педагогија;
3. Др Јелена Петровић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Педагогија.

Душан Миленковић

петак, 9.6.2023.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: Душан Миленковић
Тема приступног предавања: Естетика музике Едуарда Ханслика
Термин приступног предавања: петак, 09 јун 2023, 12:00, учионица 102

Пред комисијом у саставу:

1. Др Гордана Ђигић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Психологија;
2. Др Бојан Благојевић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Филозофија;
3. Др Растислав Динић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Филозофија.

Др Александра Богдановић

среда, 19.10.2022.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: Др Александра Богдановић
Тема приступног предавања: Дисоцијација као одговор на трауму
Термин приступног предавања: среда, 19 октобар 2022, 10:30, учионица 306

Пред комисијом у саставу:

1. Др Бојана Цвејић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Психологија, председник;
2. Др Гордана Ђигић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Психологија, члан;
3. Др Марина Хаџи Пешић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Психологија, члан;

др Дамјана Димитријевић

петак, 14.10.2022.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Дамјана Димитријевић
Тема приступног предавања: Карактеристике саветника које доприносе саветодавном раду
Термин приступног предавања: петак, 14 октобар 2022, 16:00, учионица 306

Пред комисијом у саставу:

1. Др Марина Хаџи Пешић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Психологија, председник;
2. Др Гордана Ђигић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Психологија, члан;
3. Др Милица Митровић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Психологија, члан.

др Бојана Пуцаревић

четвртак, 8.9.2022.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Бојана Пуцаревић
Тема приступног предавања: Начела у раду са малолетним учиниоцима кривичних дела
Термин приступног предавања: четвртак, 08 септембар 2022, 12:00, учионица 36

Пред комисијом у саставу:

1. Др Сунчица Димитријоскa, редовни професор Филозофског факултета у Скопљу, ужа научна област: Социјални рад, председник;
2. Др Светлана Трбојевик, редовни професор Филозофског факултета у Скопљу, ужа научна област: Социјални рад, члан;
3. Др Гордана Ђигић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Психологија, члан;

Љиљана Скробић

четвртак, 8.9.2022.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Љиљана Скробић
Тема приступног предавања: Планирање услуга и мера
Термин приступног предавања: четвртак, 08 септембар 2022, 11:00, учионица 36

Пред комисијом у саставу:

1. Др Светлана Трбојевик, редовни професор Филозофског факултета у Скопљу, ужа научна област: Социјални рад, председник;
2. Др Сунчица Димитријоскa, редовни професор Филозофског факултета у Скопљу, ужа научна област: Социјални рад, члан;
3. Др Гордана Ђигић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Психологија, члан;

др Миљана Спасић Шнеле

петак, 6.5.2022.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Миљана Спасић Шнеле
Тема приступног предавања: Теорија кризе
Термин приступног предавања: петак, 06 мај 2022, 14:00, учионица 306

Пред комисијом у саставу:

1. др Гордана Ђигић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Психологија, председник;
2. др Бојана Цвејић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Психологија, члан;
3. др Милица Митровић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Психологија, члан;

Страна 1 од 5