Google Translate

Департман за филозофију је почео са радом првог октобра 2000. године са три доцента (др Драшко Бјелица, др Радомир Виденовић и др Слађана Ристић Горгиев) и два асистента (мр Горан Јаковљевић и Ивана Ивковић). Из године у годину се број наставника и сарадника повећавао. Почетком 2013. године овај департман има три ванредна професора (др Радомир Виденовић, др Слађана Ристић Горгиев и др Србољуб Димитријевић), четири доцента (др Драшко Бјелица, др Ивана Петковић, др Горан Ружић и др Зоран Димић), четири асистента (мр Горан Јаковљевић, Бојан Благојевић, Биљана Радовановић и Растислав Динић) и једног сарадника у настави (Иван Николић).

Сви наставници и сарадници, у складу са Законом о универзитету, извршавају своје обавезе у наставном раду са студентима и у научно-истраживачком раду.

Настава у трајању од четири године (осам семестара) обухвата 22 наставна предмета, од којих се 15 односи на уводни и општи курс филозофије, пет предмета на сродне научне дисциплине и два на друге предмете општеобразовног садржаја. Студије се завршавају дипломским испитом у оквиру кога се брани дипломски рад који студент сачини по одобреној теми.

По новом и реформисаном болоњском студијском програму сви предмети су једносеместрални и постоји већи број изборних курсева.

Програм основних студија филозофије је акредитован од Националног савета за високо образовање.

До сада Департман за филозофију није организовао мастер и докторске студије, али се нада да ће у скорије време бити организоване и мастер студије.

У свом досадашњем раду Департман за филозофију сваке године обележава Дан филозофије. Том приликом на Департману гостују различити предавачи из земље и региона. Једна од тема била је Зашто дан филозофије, друга Знање и моћ и тд. Поводом обележавања стогодишњице Кантове смрти група је организовала и серију предавања на којој је уводно предавање одржао проф. др Глигорије Зајечарановић, а остала предавања држали су др Зоран Димић и др Горан Ружић.

Група за филозофију организовала је и неколико предавања по позиву истакнутих имена из света филозофије. То су проф. др Лино Вељак са Универзитета у Загребу, проф. др Ферид Мухић и проф. др Кирил Темков са Универзитета у Скопљу, проф. др Младен Козомара, проф. др Никола Милошевић са Универзитета у Београду и тд.

Департман за Филозофију има и свој Зборник радова у коме се објављују радови наставника и садраника Департмана за филозофију.

Функцију управника групе су од почетка рада вршили редом, по основу избора, др Драшко Бјелица, др Радомир Виденовић, др Слађана Ристић Горгиев, а сада ту функцију обавља др Србољуб Димитријевић.

Поред наставника у сталном радном односу, тренутно у обављању наставе, ангажован је и доц. др Светозар Синђелић са Филозофског факултета у Београду, а до скоро је у настави био ангажован и проф. др. Мишо Кулић са Филозофског факултета у Источном Сарајеву. До школске 2005/2006. године био је ангажован и проф. др Драган Јаковљевић са Филозофског факултета у Никшићу.