Google Translate

Преузимање

Категорија: Студијски програми: докторске академске студије

Уверења Комисије за акредитацију и проверу квалитета о акредитацији студијских програма докторских академских студија Филозофског факултета у Нишу
folder_blue.png
Уверења о акредитацији студијског програма докторских академских студија историје по циклусима акредитације
folder_blue.png
Уверења о акредитацији студијског програма докторских академских студија медија и друштва по циклусима акредитације
folder_blue.png
Уверења о акредитацији студијског програма докторских академских студија педагогије по циклусима акредитације
folder_blue.png
Уверења о акредитацији студијског програма докторских академских студија психологије по циклусима акредитације
folder_blue.png
Уверења о акредитацији студијског програма докторских академских студија социологије по циклусима акредитације
folder_blue.png
Уверења о акредитацији студијског програма докторских академских студија србистике по циклусима акредитације
folder_blue.png
Уверења о акредитацији студијског програма докторских академских студија страних филологија по циклусима акредитације
folder_blue.png
Уверења о акредитацији студијског програма докторских академских студија филологије по циклусима акредитације