Google Translate

Радно време од 7:30 до 15:00h
тел. 018/514-312 лок. 197

Татјана Ђорђевић

Руководилац правних, кадровских и административних послова
Татјана Ђорђевић

Сандра Ђорђевић

Самостални стручно-технички сарадник за остале делатности – за стручне органе и опште послове
Сандра Ђорђевић

Снежана Миљковић

Самостални стручно-технички сарадник за остале делатности – за стручне органе и органе управљања
Снежана Миљковић
.

Драган Тошић

Правни сарадник
Драган Тошић