Глигорије Зајечарановић

1971/72-1972/73. и 1977/78-1978/79.

Декан
др Глигорије Зајечарановић, ванредни професор

Продекани
др Љиљана Михаиловић, редовни професор, 1971/72-1972/73
др Петар Мадић, ванредни професор, 1971/72-1972/73
др Миладин Илић, ванредни професор, 1977/78-1978/79
др Живојин Тричковић, доцент, 1977/78-1978/79

Жељко Кућер

1973/74-1976/77.

Декан
др Жељко Кућер, ванредни професор

Продекани
др Петар Мадић, ванредни професор
др Александар Керковић, ванредни професор
др Ђорђе Лекић, ванредни професор

Стеван Лајшић

1979/80-1980/81.

Декан
др Стеван Лајшић, ванредни професор

Продекани
др Александар Керковић, редовни професор
др Јездимир Здравковић, доцент
др Радослав Димитријевић, доцент

Александар Керковић

1981/82-1982/83.

Декан
др Александар Керковић, редовни професор

Продекани
др Миладин Илић, редовни професор
др Радослав Димитријевић, доцент
др Лука Прошић, доцент, 1981/82
др Ратомир Ристић, доцент, 1982/83

Љубиша Митровић

1983/84-1986/87.

Декан
др Љубиша Митровић, ванредни професор

Продекани
др Предраг Димитријевић, доцент
др Миладин Илић, редовни професор, 1983/84-1984/85
др Владимир Нешић, доцент, 1983/84-1984/85
др Момчило Пивач, ванредни професор, 1985/86-1986/87
др Часлав Петровић, ванредни професор, 1985/86-1986/87

Миладин Илић

1987/88-1990/91.

Декан
др Миладин Илић, редовни професор

Продекани
др Предраг Димитријевић, ванредни професор
др Момчило Пивач, ванредни професор
др Радослав Димитријевић, ванредни професор, 1987/88-1988/89
др Драган Жунић, ванредни професор, 1989/90-1990/91

Предраг Димитријевић

1991/92-1993/94.

Декан
др Предраг Димитријевић, ванредни професор

Продекани
др Ратомир Ристић, ванредни професор
др Радосав Палић, ванредни професор
др Ненад Живановић, редовни професор

Миомир Ивковић

1994/95-1995/96.

Декан
др Миомир Ивковић, редовни професор

Продекани
др Србислав Вучковић, редовни професор
др Томислав Павловић, ванредни професор
др Жикица Перовић, ванредни професор

Веселин Илић

1996/97-1999/2000.

Декан
др Веселин Илић, редовни професор

Продекани
др Биљана Поповић, ванредни професор
др Мирослав Николић, ванредни професор, 1996/97-1997/98
др Недељко Богдановић, редовни професор, 1996/97-1997/98
др Радосав Палић, редовни професор, 1998/99-1999/2000
др Ратомир Ристић, редовни професор, 1998/99-1999/2000
др Часлав Петровић, редовни професор, 1998/99-1999/2000

Драган Жунић

2000/01-2003/04.

Декан
др Драган Жунић, редовни професор

Продекани
др Владимир Нешић, редовни професор
др Слободанка Китић, доцент
др Драгољуб Величковић, редовни професор, 2000/01
др Горан Максимовић, доцент, 2001/02-2003/04

Момчило Стојковић

2004/05-2009/10.

Декан
др Момчило Стојковић, редовни професор

Продекани
др Снежана Стојиљковић, ванредни професор
др Наталија Јовановић, ванредни професор
др Весна Лопичић, ванредни професор, 2004/05-2005/06
др Владимир Јовановић, ванредни професор, 2006/07-2009/10

Горан Максимовић

2010/11-2015/16

Декан
др Горан Максимовић, редовни професор

Продекани
др Бојана Димитријевић, редовни професор
др Снежана Милосављевић Милић, ванредни професор
др Татјана Пауновић, ванредни професор

Наталија Јовановић

2016/17-

Декан
др Наталија Јовановић, редовни професор

Продекани
др Марина Матејевић, редовни професор
др Владимир Хедрих, ванредни професор
др Гордана Ђигић, доцент
др Драган Тодоровић, доцент