Google Translate

Избор у звања

др Милош Ђорђевић

среда, 12.12.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Милош Ђорђевић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Историја (Општа историја од 1492. до 1650. године и Општа историја од 1650. до 1789. године).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Јелена Божиловић

уторак, 11.12.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Јелена Божиловић, асистент са докторатом, у звање доцент за ужу научну област Социологија (Модерне социјалне теорије и Социологија града).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Мирослав Пешић

уторак, 4.12.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Мирослав Пешић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Историја (Историја Срба од 1800. до 1878. године и Историја Срба од 1878. до 1918. године).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Иван Јовановић

субота, 1.12.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Иван Јовановић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Француски језик (Лексичка морфологија и Семантика француског језика).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Душан Стаменковић

петак, 30.11.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Душан Стаменковић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Англистичка лингвистика (Савремени енглески језик 2 и Увод у когнитивну лингвистику).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Стефан Ђорић

понедељак, 26.11.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Стефан Ђорић, асистент, у звање асистент за ужу научну област Психологија (Методологија психолошких истраживања 1 и Савремене теорије у социјалној психологији).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Проф. др Драгана Павловић

петак, 23.11.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Драгана Павловић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Савремене медијске технологије и Медији и образовање).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Ема Живковић

четвртак, 8.11.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Ема Живковић, мастер филолог -англиста, у звање лектор за ужу научну област Англистичка лингвистика .

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Лидија Петровић

уторак, 30.10.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Лидија Петровић, дипломирани филолог, у звање сарадник у настави за ужу научну област Англистичка лингвистика .

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Александар Новаковић

понедељак, 29.10.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Александар Новаковић, асистент, у звање асистент за ужу научну област Српски језик (Увод у методику и методика наставе српског језика и Методика наставе књижевности).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.