Избор у звања

Др Татјана Трајковић

среда, 6.4.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Татјана Трајковић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Српски језик (Преглед српских дијалеката и Ономастика српског језика).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Миљана Николић

уторак, 5.4.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Миљана Николић, сарадник у настави, у звање асистент за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Методологија медијског истраживања и Менаџмент у медијима).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Јелена Стошић

понедељак, 4.4.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Јелена Стошић, асистент, у звање асистент за ужу научну област Српски језик (Старословенски језик 1 и Старословенски језик 2).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Невен Обрадовић

понедељак, 4.4.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Невен Обрадовић, асистент, у звање асистент за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Нови медији и Агенцијско новинарство).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Др Јелена Петковић

четвртак, 31.3.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Јелена Петковић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Социологија (Културологија и Социологија града).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Др Весна Анђелковић

субота, 26.3.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Весна Анђелковић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Психологија (Психологија менталног здравља и Психологија медија).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Др Јелена Петровић

среда, 23.3.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Јелена Петровић, доктор педагошких наука, у звање доцент за ужу научну област Педагогија (Историја педагогије 1 и Историја педагогије 2).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Др Јелена Максимовић

среда, 23.3.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Јелена Максимовић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Педагогија (Методологија педагогије и Истраживања у педагогији).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Др Бранко Горгиев

среда, 23.3.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Бранко Горгиев, редовни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Класични језици и Неохеленистика (Латински језик и Старогрчки језик).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Др Марија Марковић

субота, 19.3.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Марија Марковић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Педагогија (Школски систем и Педагошка превенција поремећаја у понашању).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.