Избор у звања

Невенка Јанковић

уторак, 14.2.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Невенка Јанковић, професор немачког језика, у звање лектор за ужу научну област Германистика (Немачки језик на нематичним департманима - Немачки језик 5 и Немачки језик 6)

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Ана Ђорђевић

уторак, 14.2.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Ана Ђорђевић, мастер филолог, у звање наставник страног језика за ужу научну област Германистика (Немачки језик на нематичним департманима - Немачки језик 1 и Немачки језик 2)

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Весна Симовић

уторак, 14.2.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Весна Симовић, наставник страног језика, у звање доцент за ужу научну област Романистика (Француски језик на нематичним департманима и Методика наставе француског језика).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Мила Досковић

уторак, 7.2.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Мила Досковић, студент докторских студија, у звање асистент за ужу научну област Психологија (Општа психологија и Психологија у образовању).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.