Избор у звања

мр Љиљана Михајловић

среда, 19.10.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: мр Љиљана Михајловић, виши лектор, у звање виши лектор за ужу научну област Англистичка лингвистика (Савремени енглески језик 5 и Савремени енглески језик 6).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Драган Тодоровић

уторак, 18.10.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Драган Тодоровић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Социологија (Основи социологије на нематичним департманима и Социологија мањинских идентитета).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Дамјана Панић

четвртак, 13.10.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Дамјана Панић, студент докторских студија, у звање асистент за ужу научну област Психологија (Увод у клиничку психологију и Психолошко саветовање).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Миљана Николић

петак, 7.10.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Миљана Николић, студент докторских студија, у звање асистент за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Методологија медијског истраживања и Менаџмент у медијима).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Сузана Марковић Крстић

среда, 28.9.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Сузана Марковић Крстић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Социологија (Социјална демографија и Социологија омладине).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Душан Миленковић

понедељак, 29.8.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Душан Миленковић, студент мастер студија, у звање сарадник у настави за ужу научну област Филозофија (Историја естетике 1 и Историја естетике 2).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Анђелија Милић

уторак, 23.8.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Анђелија Милић, студент мастер студија, у звање сарадник у настави за ужу научну област Филозофија (Историја античке филозофије 1 и Историја средњевековне филозофије 1).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Јасмина Шаранац Стаменковић

уторак, 23.8.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Јасмина Шаранац Стаменковић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Историја (Историја Византије и Византијска цивилизација).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Тања Цветковић

уторак, 23.8.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Тања Цветковић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Англистика (Енглески језик на нематичним департманима)

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Данијела Поповић Николић

среда, 20.7.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Данијела Поповић Николић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Народна лирска поезија и народна проза и Народна епска поезија).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.