Google Translate

Историјат департмана

Департман за историју основан је 1. октобра 1998. године, под именом Студијске групе за историју. Отварање студијске групе условљено је кадровским потребама, јер је почетком 70-их година XX века престала са радом Група за историју и географију на Вишој педагошкој школи у Нишу, те је потреба за дипломираним историчарима била велика.

Настава на основним студијама започела је 1. октобра 1999. године. Према усвојеном наставном плану, предвиђено је изучавање националне и опште историје у трајању од четири године. За првог управника Студијске групе за историју именован је проф. др Љубиша Митровић. Управници су потом били: проф. др Зоран Ђорђевић, проф. др Ема Миљковић Бојанић, проф. др Татјана Пауновић, проф. др Божица Младеновић и проф. др Ирена Љубомировић као актуелни управник.

Преласком на Болоњски систем студирања школске 2006/07. године, студенти основних академских студија историје наставу слушају по новом програму.

 

Проф. др Зоран Ђорђевић

Проф. др Зоран Ђорђевић, управник у периоду од 1998. до 2011. године.

 

Проф. др Ема Миљковић Бојанић

Проф. др Ема Миљковић Бојанић, управница у периоду од 2011. до 2015. године.

 

Проф. др Божица Младеновић

Проф. др Божица Младеновић, управница у периоду од 2016. до 2018. године

 

Наставно особље

Департман чине наставници ангажовани скоро од оснивања, најпре у звањима асистената, а сада у професорксим звањима: проф. др Славиша Недељковић, проф. др Ђорђе Ђекић, проф. др Ирена Љубомировић, доц. др Владимир Алексић. Успешан рад Департмана огледа се и у томе што добар део дипломираних студената уписује постдипломске студије и добија научни степен доктора историјских наука. Департман се поноси својим студентима, који су сада наставног особља нашег Департмана: проф. др Мирослав Пешић, проф. др Милош Ђорђевић, доц. др Дејан Антић, доц. др Јасмина Шаранац Стаменковић као и сарадници, асистент Ненад Радуловић и истраживачи приправници Милан Виденовић и Алекса Поповић.

Департман за историју успешно сарађује са институцијама у земљи и иностранству попут Института за савремену историју у Београду, Балканолошког института у Београду, Археолошког институа у Београду, Филозофског факултета у Бањалуци и Источном Сарајеву.

Комплетан списак наставног особља Департмана за историју

 

Акредитовани студијски програми

На Департману за историју су акредитована сва три нивоа студијских програма:

  1. Основне академске студије историје
  2. Мастер академске студије историје
  3. Докторске академске студије историје

 

Друштвене мреже

За више информација о студијским програмима историје посетите наше профиле на друштвеним мрежама: