Google Translate

Избор у звања

Емилија Јовић

уторак, 8.5.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Емилија Јовић, сарадник у настави, у звање сарадник у настави за ужу научну област Русистичка лингвистика (Фонетика руског језика и Правопис руског језика).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Јована Динчић

уторак, 8.5.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Јована Динчић, сарадник у настави, у звање асистент за ужу научну област Руска књижевност и култура (Руски романтизам и Руски модернизам).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Владимир Алексић

уторак, 8.5.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Владимир Алексић, доцент, у звање доцент за ужу научну област Историја (Историја Срба од 1300. до 1391. године и Историја Срба од 1391. до 1459. године).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Растислав Динић

понедељак, 7.5.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Растислав Динић, доктор наука-филозофија, у звање асистент са докторатом за ужу научну област Филозофија (Методологија 1 и Филозофска антропологија).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Јелена Османовић

понедељак, 7.5.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Јелена Османовић, асистент, у звање асистент за ужу научну област Педагогија (Статистика у педагошким истраживањима и Методика рада школског педагога).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Наташа Игњатовић

петак, 27.4.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Наташа Игњатовић, лектор, у звање виши лектор за ужу научну област Француски језик (Савремени француски језик 7 - анализа дискурса: лекторске вежбе и Савремени француски језик 8 - анализа дискурса: лекторске вежбе)).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Душан Алексић

четвртак, 26.4.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Душан Алексић, асистент, у звање асистент за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Новинарски жанрови и Пропаганда и јавност).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Татјана Вулић

четвртак, 26.4.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Татјана Вулић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Новинарство у штампаним медијима и Истраживачко новинарство).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Вања Цветковић

среда, 25.4.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Вања Цветковић, сарадник у настави, у звање асистент за ужу научну област Француска књижевност и култура (Француска књижевност романтизма и Француски роман реализма и натурализма).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Лела Милошевић Радуловић

петак, 20.4.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Лела Милошевић Радуловић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Социологија (Социологија васпитања и образовања и Социологија старења).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.