Филозофски факултет у Нишу врши набавку добара, услуга и радова у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и уз примену одговарајућих подзаконских аката.

Сви огласи могу се видети на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет презентацији Филозофског факултета у Нишу.

Уколико се Позив и Конкурсна документација преузимају електронским путем (преко интернет странице Наручиоца), потребно је доставити НАЗИВ и АДРЕСУ ПРЕУЗИМАОЦА на адресу електронске поште

Тренутно активни тендери обележени су зеленом бојом. Када истекне рок за достављање понуда, тендер је обележен жутом бојом, што значи да је у току обрада пристиглих понуда, избор понуђача и рок за жалбе. Окончани тендери су обележени црвеном бојом и у одељку за преузимање документације садрже копију Обавештења о закљученом уговору са изабраним понуђачем. Важна напомена: калкулација преосталог времена за достављање понуда представља разлику крајњег дефинисаног рока за достављање понуда и тренутног времена на web серверу Филозофског факултета и треба је користити искључиво за оријентацију.

Јавне набавке добара

У датом скраћеном табеларном прегледу можете видети последњих 5 јавних набавки добара. Уколико желите да погледате све постојеће записе из ове категорије, кликните на линк Преглед свих јавних набавки добара испод ове табеле.

Јавна набавка мале вредности добара - Набавка електричне енергије Д02-2019

Набавка објављена: 21.2.2019.

уторак, 19 фебруар 2019. 12:00

Јавна набавка мале вредности добара - Набавка рачунара, рачунарске, комуникационе и мрежне опреме за 2018. годину Д04-2018

Набавка објављена: 9.3.2018.

понедељак, 19 март 2018. 12:00

Јавна набавка мале вредности добара - Набавка електричне енергије Д02-2018

Набавка објављена: 12.2.2018.

уторак, 20 фебруар 2018. 12:00

Јавне набавке радова

У датом скраћеном табеларном прегледу можете видети последњих 5 јавних набавки радова. Уколико желите да погледате све постојеће записе из ове категорије, кликните на линк Преглед свих јавних набавки радова испод ове табеле.

Јавна набавка мале вредности радова - Замена спољашње прозорске столарије у деканату Факултета Р06-2018

Набавка објављена: 21.9.2018.

понедељак, 01 октобар 2018. 12:00

Јавне набавке услуга

У датом скраћеном табеларном прегледу можете видети последњих 5 јавних набавки услуга. Уколико желите да погледате све постојеће записе из ове категорије, кликните на линк Преглед свих јавних набавки услуга испод ове табеле.

Јавна набавка мале вредности услуга - Услуга осигурања студената за школску 2018/19. годину У01-2018

Набавка објављена: 16.5.2018.

четвртак, 24 мај 2018. 12:00

Јавна набавка мале вредности услуга - Услуга фотокопирања и коричења за 2018. годину У02-2018

Набавка објављена: 13.4.2018.

понедељак, 23 април 2018. 12:00

Јавна набавка мале вредности услуга - Услуга хотелског смештаја у Нишу за 2018. годину У03-2018

Набавка објављена: 27.2.2018.

среда, 07 март 2018. 12:00

Јавна набавка мале вредности услуга - Осигурање студената за школску 2017/18. годину У01-2017

Набавка објављена: 2.6.2017.

понедељак, 12 јун 2017. 12:00

Јавна набавка мале вредности услуга - Услуга фотокопирања за 2017. годину У03-2017

Набавка објављена: 25.4.2017.

среда, 03 мај 2017. 12:00