Google Translate

Избор у звања

Христина Аксентијевић

среда, 14.9.2022.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор истраживача, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Христина Аксенитјевић, истраживач-приправник, у звање истраживач-сарадник за ужу научну област Српска и компаративна књижевност .

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Љиљана Скробић

уторак, 13.9.2022.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Љиљана Скробић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Социјални рад (Теорије социјалног рада и Социјални рад са појединцем).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Бојана Пуцаревић

уторак, 13.9.2022.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Бојана Пуцаревић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Социјални рад (Пенални и постпенални социјални рад и Социјална заштита).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Дејан Милутиновић

понедељак, 12.9.2022.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Дејан Милутиновић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Општа књижевност од сумерске књижевности до ренесансе и Општа књижевност од ренесансе до модернизма).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Душан Влајић

петак, 26.8.2022.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Душан Влајић, асистент, у звање асистент за ужу научну област Психологија (Клиничка психодијагностика и Психодијагностика деце).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Гордана Стојић

уторак, 23.8.2022.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Гордана Стојић, доцент, у звање доцент за ужу научну област Социологија (Увод у социологију и Социологија рада).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Дејан Антић

четвртак, 14.7.2022.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Дејан Антић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Историја (Савремена историја српског народа 1, Савремена историја српског народа 2 и Балкански ратови).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Др Ирена Љубомировић

четвртак, 14.7.2022.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Ирена Љубомировић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Историја (Историја старог Рима, Историја старе Грчке и хеленистичког света и Историјска географија античког доба).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Марија Вујовић

среда, 13.7.2022.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Марија Вујовић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Теорија медија и Фотографија у медијима).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Анка Михајлов Прокоповић

среда, 13.7.2022.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Анка Михајлов Прокоповић, доцент, у звање доцент за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Радијско новинарство и Радијско новинарство у дигиталном добу).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Страна 1 од 34