Google Translate

Избор у звања

др Лела Милошевић Радуловић

уторак, 6.6.2023.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Лела Милошевић Радуловић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Социологија (Социологија васпитања и образовања и Социологија старења).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Данијела Поповић Николић

петак, 7.4.2023.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Данијела Поповић Николић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Народна епска поезија и Књижевност у настави).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Милица Тошић Радев

четвртак, 23.3.2023.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Милица Тошић Радев, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Психологија (Педагошка психологија и Савремени теоријски модели и истраживања у развојној психологији).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Александар Пејчић

уторак, 7.3.2023.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Александар Пејчић, лектор, у звање виши лектор за ужу научну област Англистичка лингвистика (Савремени енглески језик 4 и Фонетика и фонологија).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Јована Трајковић

четвртак, 29.12.2022.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор истраживача, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Јована Трајковић, истраживач-приправник, у звање истраживач-сарадник за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија .

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Милица Димитријевић

четвртак, 29.12.2022.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор истраживача, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Милица Димитријевић, истраживач-приправник, у звање истраживач-сарадник за ужу научну област Педагогија .

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Милан Виденовић

уторак, 22.11.2022.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор истраживача, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Милан Виденовић, истраживач-приправник, у звање истраживач-сарадник за ужу научну област Историја .

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Стефан Здравковић

четвртак, 17.11.2022.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор истраживача, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Стефан Здравковић, истраживач-приправник, у звање истраживач-сарадник за ужу научну област Француски језик .

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Милош Стојадиновић

понедељак, 14.11.2022.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор истраживача, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Милош Стојадиновић, истраживач-приправник, у звање истраживач-сарадник за ужу научну област Психологија .

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Наташа Тучев

петак, 28.10.2022.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Наташа Тучев, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област област Англоамеричка књижевност и култура (Англоамеричка књижевност 1 и Англоамеричка књижевност 2).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Страна 1 од 36