Google Translate

Избор у звања

др Милица Митровић

петак, 22.9.2023.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид (30 дана) Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Милица Митровић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Психологија (Увод у клиничку психологију и Психопатологија – посебни део).

Ивана Шоргић

четвртак, 21.9.2023.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид (30 дана) Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Ивана Шоргић, наставник страног језика, у звање наставник страног језика за ужу научну област Англистика (Енглески језик Б1.1 и Енглески језик Б1.2).

Др Марина Ћирић

петак, 15.9.2023.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид (30 дана) Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Др Марина Ћирић, доктор наука-педагошке науке, у звање доцент за ужу научну област Педагогија (Теорије интелектуалног васпитања и Високошколска педагогија).

Марко Митић

понедељак, 21.8.2023.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид (15 дана) Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Марко Митић, асистент, у звање асистент за ужу научну област Англоамеричка књижевност и култура (Америчка књижевност – класици и Америчка књижевност – драма и кратка прича).

др Иван Цветановић

четвртак, 13.7.2023.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид (30 дана) Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Иван Цветановић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Новинарска стилистика и Реторика).

др Владета Радовић

четвртак, 13.7.2023.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид (30 дана) Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Владета Радовић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Методологија медијског истраживања и Односи с јавношћу).

др Ивана Миљковић

субота, 24.6.2023.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид (30 дана) Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Ивана Миљковић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Француски језик (Граматичка морфологија и Историја француског језика).

др Душан Миленковић

субота, 24.6.2023.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид (30 дана) Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Душан Миленковић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Филозофија (Историја естетике 2 и Естетика 2).

др Драгана Јовановић

субота, 24.6.2023.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид (30 дана) Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Драгана Јовановић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Педагогија (Педагогија - нематични департмани и Андрагогија).

Наташа Симеуновић Бајић

среда, 21.6.2023.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Наташа Симеуновић Бајић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Међукултурно комуницирање и медији и Увод у социјалистичку медијску културу).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Страна 1 од 37