Google Translate

Избор у звања

др Александра Јанић Митић

четвртак, 27.6.2024.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид (30 дана) Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Александра Јанић Митић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Српски језик (Правопис, Савремени српски језик и Продуктивни типови творбе у српском језику).

др Николета Момчиловић

уторак, 25.6.2024.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид (30 дана) Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Николета Момчиловић, доцент, у звање доцент за ужу научну област Немачки језик (Савремени немачки језик 7 и Методика наставе немачког језика 1).

др Милена Каличанин

четвртак, 20.6.2024.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид (30 дана) Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Милена Каличанин, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Англоамеричка књижевност и култура (Ренесансна енглеска књижевност и Стваралаштво Вилијема Шекспира).

др Вања Цветковић

среда, 19.6.2024.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид (30 дана) Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Вања Цветковић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Француска књижевност и култура (Старофранцуска књижевност и Француска књижевност реализма).

др Владимир Ђурић

среда, 19.6.2024.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид (30 дана) Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Владимир Ђурић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Француска књижевност и култура (Француска поезија симболизма и Француска књижевност ХХ века).

др Данијела Костадиновић

среда, 12.6.2024.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид (30 дана) Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Данијела Костадиновић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Упоредно проучавање јужнословенских књижевности и Књижевност за децу).

др Данијела Петковић

понедељак, 17.6.2024.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид (30 дана) Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Данијела Петковић, ванредни професор, у звање ванредни професор за ужу научну област Англоамеричка књижевност и култура (Средњовековна енглеска књижевност и Викторијанска књижевност).

Наташа Живић

петак, 10.5.2024.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид (15 дана) Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Наташа Живић, асистент, у звање асистент за ужу научну област Француски језик (Савремени француски језик 1 и Писмено и усмено превођење).

Љиљана Марковић

четвртак, 25.4.2024.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид (15 дана) Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Љиљана Марковић, виши лектор, у звање виши лектор за ужу научну област Англистичка лингвистика (Савремени енглески језик 1 и Савремени енглески језик 2).

др Велибор Петковић

среда, 17.4.2024.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид (15 дана) Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Велибор Петковић, асистент са докторатом, у звање асистент са докторатом за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Увод у новинарство и Наративно новинарство).

Страна 1 од 40