Google Translate

Департман за комуникологију и новинарство (под именом: Студијска група за журналистику) основан је 2004. године, као израз потребе организовања академског образовања за новинарску професију. Од 2006/07. школске године настава се одвија по реформисаном наставном плану, у потпуности усклађеном са Болоњском декларацијом и високим међународним стандардима. Студентима су на располагању програми на сва три нивоа студије. Осим основних академских студија новинарства, Департман реализује и основне академске студије комуницирања и односа с јавношћу. Од 2011. године акредитоване су и мастер студије новинарства (касније мастер студије комуникологије), док је највиши ниво студија – Докторске академске студије Медији и друштво акредитацију добио 2014. године.

Имајући у виду да је осигурање изванредног квалитета есенцијална одредба високог образовања, Департман је своје активности усмерио ка креирању висококвалитетних програма, примени ефикасних и савремених наставних метода, јачању ефективности институционалног система обезбеђења квалитета, управљања и вођења студијског програма, као и изграђивању и даљем развијању репрезентативне базе студија и науке.

Курикулуми свих нивоа студија су модерно конципирани, у складу са технолошким преображајима и комуникационим убрзањем у глобалном окружењу. То подразумева да су заступљени предмети који пружају потребна знања из различитих опште-академских дисциплина (социологија, лингвистика, психологија, методологија...), као и специфична теоријска (новинарски жанрови, медијски системи, јавно мњење, новинарска етика...) и практична знања (радијско новинарство, ТВ новинарство, односи с јавношћу - ПР...). Департман је развио одличну сарадњу са медијским кућама у Нишу и региону, тако да примереном комбинацијом теоријских знања и практичних вештина едукује медијске стручњаке за време које долази. То, такође, подразумева ангажовање наставника и сарадника – стручњака из различитих научних области, при чему је драгоцена отвореност и квалитетна сарадња са сличним образовним институцијама у земљи, али и ван ње.