Избор у звања

Емилија Јовић

уторак, 31.1.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Емилија Јовић, студент мастер студија, у звање сарадник у настави за ужу научну област Русистичка лингвистика (Фонетика руског језика и Правопис руског језика).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Небојша Милићевић

четвртак, 19.1.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Небојша Милићевић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Психологија (Психологија уметности и Методологија психолошких истраживања 1).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Катарина Стаменковић

четвртак, 22.12.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Катарина Стаменковић, мастер филолог (германиста), у звање лектор за ужу научну област Германистика (Немачки језик на нематичним департманима)

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Ирена Цветковић Теофиловић

субота, 19.11.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Ирена Цветковић Теофиловић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Српски језик (Историја књижевног језика и Старословенски језик I и II).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Кристина Митић

четвртак, 17.11.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Кристина Митић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Народна књижевност и Креативно писање).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Кристина Ранђеловић

четвртак, 17.11.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Кристина Ранђеловић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Психологија (Основе психологије личности и Психологија индивидуалних разлика).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Александар Костадиновић

субота, 5.11.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Александар Костадиновић, доктор наука-филолошке науке, у звање доцент за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Српска књижевност 18. и 19. века и Основе академског писања).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Милица Митровић

уторак, 1.11.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Милица Митровић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Психологија (Увод у клиничку психологију и Психологија слободног времена).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Нина Судимац

понедељак, 31.10.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Нина Судимац, студент докторских студија, у звање асистент за ужу научну област Српски језик (Фонетика са фонологијом и Прозодија српског језика).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Милена Станковић

четвртак, 27.10.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Милена Станковић, студент докторских студија, у звање асистент за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Општа књижевност и Упоредно проучавање јужнословенских књижевности).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.