Google Translate

Избор у звања

Анастасија Мамутовић

понедељак, 22.10.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Анастасија Мамутовић, сарадник у настави, у звање сарадник у настави за ужу научну област Педагогија (Предшколска педагогија и Школска педагогија).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Горан Јаковљевић

среда, 19.9.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Горан Јаковљевић, доцент, у звање доцент за ужу научну област Филозофија (Онтологија 1 и Онтологија 2).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Славиша Недељковић

петак, 7.9.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Славиша Недељковић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Историја (Историја народа Балкана 19. века и Историја народа Балкана 20. века).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Оливера Марковић

петак, 13.7.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Оливера Марковић, мастер филолог, студент докторских студија филологије, у звање истраживач-приправник за ужу научну област Српска и компаративна књижевност .

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Никола Ћировић

среда, 4.7.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Никола Ћировић, мастер психолог, студент докторских студија психологије, у звање истраживач-приправник за ужу научну област Психологија .

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Драгана Јовановић

понедељак, 11.6.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Драгана Јовановић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Педагогија (Педагогија на нематичним департманима и Андрагогија).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Ненад Станојевић

среда, 23.5.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Ненад Станојевић, мастер социјалног рада, студент докторских академских студија, у звање истраживач-приправник за ужу научну област Социологија .

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Јасмина Петровић

петак, 18.5.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Јасмина Петровић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Социологија (Посматрање и мерење у социологији и Основни истраживачки нацрти).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Андреј Благојевић

петак, 11.5.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Андреј Благојевић, асистент, у звање асистент за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Медијска етика и Медијско право).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.