Google Translate

Департман за србистику
Наставно особље

Наставници

управница департмана

Мирјана Илић

ванредни професор

Горан Максимовић

редовни професор

Драгиша Бојовић

редовни професор

Ирена Арсић

редовни професор

Марина С. Јањић

редовни професор

Надежда Јовић

редовни професор

Снежана Милосављевић Милић

редовни професор

Данијела Костадиновић

ванредни професор

Данијела Поповић Николић

ванредни професор

Дејан Милутиновић

ванредни професор

Ирена Цветковић Теофиловић

ванредни професор

Јелена Јовановић

ванредни професор

Александра Јанић

доцент

Александра Лончар Раичевић

доцент

Бранимир Станковић

доцент

Ивана Митић

доцент

Кристина Митић

доцент

Мирјана Бојанић Ћирковић

доцент

Снежана Божић

доцент

Татјана Трајковић

доцент

Сарадници

Валентина Седефчева

лектор

Моника Илкова

лектор

Александар Новаковић

асистент

Јелена Младеновић

асистент

Јелена Стошић

асистент

Нина Судимац

асистент

Василиса Цветковић

истраживач-приправник

Оливера Марковић

истраживач-приправник

Христина Аксентијевић

истраживач-приправник