Google Translate

др Александра Лончар Раичевић

доцент
Кабинет
402
Консултације
Понедељак, 10.00 – 12.00
Предмети

Фонетика и фонологија

Прозодија српског језика

Експериментална фонетика

Лингвистика и интердисциплинарност

Акустичка фонетика

Дикција

Адреса електронске поште