Google Translate

мср Христина Аксентијевић

истраживач-сарадник
Кабинет
410
Консултације
Четвртак, 17.00 – 19.00

Напомена: Консултације у јуну, јулу и августу одржаваће се онлајн путем мејла

Предмети

Књижевност за децу

Књижевност од ренесансе до рационализма

Упоредно проучавање јужнословенских књижевности

Приповедачи хрватске модерне

Методика наставе књижевности

Техника научног рада са архивистиком

Самообликовање идентитета у ренесансној култури старог Дубровника

Савремена македонска поезија

Комедиографски рад Марина Држића

Јужнословенски интеркултурни и књижевни контекст

Пасторала у старој дубровачкој књижевности

Методичка пракса

Адреса електронске поште