Google Translate

др Кристина Митић

ванредни професор
Кабинет
408
Консултације
Петак, 15.00 – 17.00

Напомена: (http://meet.google.com/wey-odnq-mny)

Предмети

Креативно писање

Академско писање

Народна лирска поезија и народна проза

Путопис у књижевности

Књижевност и политика

Књижевност и приватни живот

Вештина писања

Европски оквири старијих српских књижевности

Комично и комедија у српској књижевности

Поезија обреда

Фолклорни подтекст

Креативност читања и писања

Адреса електронске поште