Google Translate

др Јелена Јовановић

ванредни професор
Кабинет
409
Консултације
Среда, 10.00 – 12.00
Предмети

Српска књижевност 20. века - критика и драма

Српска књижевност 20. века - поезија

Српска књижевност 20. века - проза

Епски свет и модерна драмска свест

Српска модерна и модернизам (до 1941)

Српски неомодернизам (19411980)

Савремена српска књижевност (после 1980)

Књижевност и историја

Књижевност и приватни живот

Књижевност и религија

Књижевност и културни контекст

Есеј у културном контексту

Адреса електронске поште