Google Translate

др Бранимир Станковић

ванредни професор
Кабинет
401
Консултације
Четвртак, 10.15 – 12.15
Предмети

Увод у општу лингвистику

Правци у лингвистици

Прагматика

Методологија лингвистичких истраживања

Синтакса српског језика у формалном кључу

Општа лингвистика

Преглед савремених лингвистичких истраживања

Семантика

Интерфејс синтаксе и семантике у формалној лингвистици

Српски језик

Српски језик као страни

Адреса електронске поште