Google Translate

др Ивана Митић

доцент
Кабинет
401
Консултације
Четвртак, 8.15 – 10.15
Предмети

Увод у општу лингвистику

Синтакса српског језика у формалном кључу

Синтакса 1

Синтакса 2

Правци у лингвистици

Методологија лингвистичких истраживања

Језик и стил у студентским истраживачким радовима

Српски језик

Адреса електронске поште
Академски профили

Биографија

 

Ивана Митић рођена је 21. 2. 1988. године у Лесковцу. Основне студије србистике уписала је 2007. године на Филозофском факултету Универзитета у Нишу, а завршила 2011. године. Мастер студије лингвистике уписала је 2011. године на Филозофском факултету у Нишу и завршила их 2012. године. Урадила је мастер рад „Скаларност и поларност код придева у српском језикуˮ, под менторством доц. др Бобана Арсенијевића. Докторске студије лингвистике уписала је 2012. године на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу, модул Наука о језику. Докторирала је јула 2019. године на тему „Ефекат граматичких и семантичких карактеристика координираних субјеката на слагање глагола у роду у српском језикуˮ, под менторством проф. др Бобана Арсенијевића.

Ивана Митић је од септембра 2013. године до јануара 2014. и од марта 2014. године  до јуна 2014. године радила као асистент на пројекту „Унапређење језичких вештина мањинског становништва на југу Србијеˮ у средњој школи „Сезаи Суроиˮ у Бујановцу, који је спровела Мисија ОЕБС у Србији у сарадњи са Филозофским факултетом у Нишу. Од априла 2015. године до данас ради као асистент на Департману за српски језик Филозофског факултета у Нишу.

Ивана Митић од октобра месеца 2014. године до данас учествује на међународном пројекту Експериментална морфосинтакса јужнословенских језика. Од фебруара 2015. године до јуна 2016. године била је члан Радне групе за израду стандарда за српски као нематерњи језик (пројекат је спровео Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања), а од априла 2017. године до октобра 2017. године и члан Радне групе на пројекту Развој програма и исхода за наставни предмет српски као нематерњи језик (пројекат је спровео Завод за унапређивање образовања и васпитања). Од априла 2018. године учесник је пројекта Динамика структура савременог српског језика. Ивана Митић била је и учесник пројекта Credibility, Honesty, Ethics, and Politeness in Academic and Journalistic Writing (CHEP 2018), школске 2017/2018, а од марта 2019. године учествује на пројекту Conflicting Truths (in Academic and Journalistic Writing). Оба потоња пројекта финансира Немачка служба за академску размену (DAAD).

Ивана Митић је две године заредом полазник летње школе генеративне лингвистике (20. летња школа генеративне лингвистике European Generative Grammar (EGG), 29. 7 – 9. 8. 2013, Вроцлав, Пољска; 21. летња школа генеративне лингвистике European Generative Grammar (EGG), 28. 7 – 8. 8. 2014, Дебрецин, Мађарска). Априла 2019. године учествовала је на Међународној пролећној школи психолингвистике, неуролингвистике и клиничке лингвистике на Филозофском факултету у Новом Саду. Као предавач, учествовала је на летњој школи о анализи дискурса у оквиру пројекта Credibility, Honesty, Ethics, and Politeness in Academic and Journalistic Writing (CHEP 2018), Сплит, Хрватска, 20–30. јула 2018. године. Ивана Митић је јула 2019. године била предавач на Летњој школи за српски језик као страни, коју је организовала Катедра за јужнословенске и балканолошке студије Филозофског факултета у Прагу. Школа је реализована у оквиру програма Еразмус+.

У оквиру програма Еразмус боравила је на Хумболт Универзитету од 4. јуна до 8. јуна 2018. године. У оквиру пројекта који финансира Немачка служба за академску размену, боравила је на Департману за енглески језик Техничког универзитета у Кемницу од 8. јула до 15. јула 2018. године.

Ивана Митић је досад учествовала на 29 националних и међународних конференција.  Објавила је преко 25 радова у домаћим часописима, те у међународним часописима највише категорије, као и у зборницима од националног и од међународног значаја.

Области интересовања Иване Митић су савремени српски језик, и то синтакса и морфосинтакса српског језика и општа лингвистика (генеративна синтакса и формална семантика). Ивана Митић бави се и усвајањем српског језика као нематерњег језика.