Google Translate

др Александар Новаковић

доцент
Кабинет
402
Консултације
Среда, 10.00 – 12.00

Напомена: КОНСУЛТАЦИЈЕ (веза до виртуелне учионице): meet.google.com/myz-nqpc-fac

Предмети

Увод у методику и методика наставе српског језика

Методичка пракса

Интернет, хипертекст и хипермедија у настави књижевности и језика

Норма српског језика

Српски језик као страни

Лингвометодика

Адреса електронске поште
/
Академски профили