Google Translate

др Александар Новаковић

доцент
Кабинет
402
Консултације
Понедељак, 11.30 – 13.30
Предмети

Увод у методику и методика наставе српског језика

Методичка пракса

Интернет, хипертекст и хипермедија у настави књижевности и језика

Српски језик као страни

Лингвометодика

Методика наставе српског језика као страног

Адреса електронске поште
/
Академски профили