Google Translate

др Снежана Божић

доцент
Кабинет
410
Консултације
Петак, 12.00 – 14.00

Напомена: Поред комуникације путем имејла, у јесењем семестру (шк. 2020/21) консултације је могуће обавити и преко Meet-a, у наведеном термину. Генерисан линк за састанак https://meet.google.com/jre-ivfs-crd

Предмети

Методика наставе књижевности

Интернет, хипертекст и хипермедија у настави књижевности и језика

Методичка обрада књижевнотеоријских и језичкотеоријских појмова

Интернет и мултимедија у настави књижевности и језика

Наставно проучавање романа

Теорија књижевности у наставном контексту

Читалац и текст у савременој настави

Методичка пракса

Књижевност и историја

Књижевност и приватни живот

Књижевност и религија

Адреса електронске поште
Академски профили