Google Translate

др Татјана Трајковић

ванредни професор
Кабинет
404
Консултације
Среда, 10.00 – 12.00

Напомена: Студенти се могу обратити путем мејла ради договора у вези са додатним консултацијама. Додатне консултације могу се обавити и путем Гуглмита.

Предмети

Дијалекатска лексикографија

Лингвистичка географија

Преглед српских дијалеката

Увод у дијалектологију

Лингвистика и интердисциплинарност

Ономастика српског језика

Дијалекат у књижевном делу

Социолингвистичка истраживања: ставови према језику

Адреса електронске поште
Академски профили