Google Translate

др Марина С. Јањић

редовни професор
Кабинет
403
Консултације
Четвртак, 12.00 – 14.00
Предмети

Увод у методику и методика наставе српског језика

Стилистика

Говорна култура у настави

Настава падежа у теорији и пракси

Норма српског језика

Методичка пракса

Методика наставе језика

Примењена лингвистика

Адреса електронске поште