Google Translate

др Марина С. Јањић

редовни професор
Кабинет
402
Консултације
Понедељак, 10.00 – 12.00

Напомена: КОНСУЛТАЦИЈЕ (веза до виртуелне учионице): meet.google.com/myz-nqpc-fac

Предмети

Увод у методику и методика наставе српског језика

Стилистика

Говорна култура у настави

Настава падежа у теорији и пракси

Норма српског језика

Методичка пракса

Методика наставе језика

Примењена лингвистика

Адреса електронске поште