Google Translate

Избор у звања

др Бисера Јевтић

уторак, 9.1.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Бисера Јевтић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Педагогија (Основи педагогије и Теорије моралног васпитања).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Марија Стојковић

уторак, 9.1.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Марија Стојковић, наставник страног језика, у звање наставник страног језика за ужу научну област Англистика (Енглески језик на нематичним департманима)

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Ивана Митић

понедељак, 8.1.2018.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Ивана Митић, асистент, у звање асистент за ужу научну област Српски језик (Синтакса 1 и Синтакса 2).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Марина Ђукић Мирзајанц

петак, 29.12.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Марина Ђукић Мирзајанц, доктор филолошких наука, у звање доцент за ужу научну област Германистика (Савремени немачки језик 1 и Лексикологија немачког језика 1/2).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Јан Красни

петак, 29.12.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Јан Красни, доктор наука, у звање доцент за ужу научну област Германистика (Савремени немачки језик 2 и Синтакса немачког језика 1/2).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Владимир Ђурић

среда, 27.12.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Владимир Ђурић, асистент, у звање асистент са докторатом за ужу научну област Француска књижевност и култура (Француска књижевност прве половине 20. века и Француска поезија од Бодлера до Малармеа).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Анастасија Мамутовић

уторак, 26.12.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Анастасија Мамутовић, студент мастер студија, у звање сарадник у настави за ужу научну област Педагогија (Предшколска педагогија и Школска педагогија).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Јелена Опсеница Костић

среда, 15.11.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Јелена Опсеница Костић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Психологија (Психологија одраслог доба и старења и Теорије когнитивног развоја).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Ивана Шоргић

уторак, 14.11.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Ивана Шоргић, наставник страног језика, у звање наставник страног језика за ужу научну област Англистика (Енглески језик на нематичним департманима)

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Наташа Тучев

уторак, 14.11.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Наташа Тучев, асистент, у звање доцент за ужу научну област Англоамеричка књижевност и култура (Англоамеричка књижевност I и Англоамеричка књижевност II).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.