Google Translate

Департман за комуникологију и новинарство
Наставно особље

Наставници

управник департмана

Иван Цветановић

ванредни професор

Зоран Јевтовић

редовни професор

Татјана Вулић

редовни професор

Владета Радовић

ванредни професор

Драгана Павловић

ванредни професор

Анка Михајлов Прокоповић

доцент

Ивана Стојановић Прелевић

доцент

Марија Вујовић

доцент

Наташа Симеуновић Бајић

доцент

Сарадници

Андреј Благојевић

асистент

Велибор Петковић

асистент

Душан Алексић

асистент

Ивана Стаменковић

асистент

Марта Митровић

асистент

Невен Обрадовић

асистент

Илија Милосављевић

истраживач-приправник

Јована Трајковић

истраживач-приправник

Неда Нецић

истраживач-приправник