Google Translate

др Владета Радовић

ванредни професор
Кабинет
16
Консултације
Четвртак, 18.45 – 20.45
Предмети

Методологија медијског истраживања

Деонтологија медија

Односи с јавношћу

Менаџмент у медијима

Менаџмент људских ресурса

Конфликти и управљање јавношћу

Адреса електронске поште