Google Translate

Илија Милосављевић

истраживач-приправник
Кабинет
16
Консултације
Уторак, 12.00 – 13.00
Предмети

Маркетинг и јавност

Међукултурно комуницирање и медији

Пословно комуницирање

Адреса електронске поште
Академски профили