Google Translate
Кабинет
15
Консултације
Понедељак, 11.45 – 13.45
Предмети

Књижевност и културни контекст

Новинарски жанрови

Писање о уметности у медијима

Пропаганда и јавност

Реторика

Адреса електронске поште
Академски профили