Google Translate
Кабинет
406
Консултације
Понедељак, 11.45 – 13.45
Предмети

Новинарски жанрови

Пропаганда и јавност

Реторика

Музика и медији

Теорије жанрова

Адреса електронске поште
Академски профили