Google Translate

др Наташа Симеуновић Бајић

ванредни професор
Кабинет
412
Консултације
Среда, 10.30 – 12.30
Предмети

Међукултурно комуницирање и медији

Креативне индустрије

Маркетинг и јавност

Уметност у медијима

Теорије комуникације

Европски контексти уметности 20. века на југословенским просторима

Адреса електронске поште
Академски профили

Прилози