Google Translate
Кабинет
16
Консултације
Петак, 8.30 – 10.00

Напомена: Консултације су могуће и путем мејла.

Предмети

Теорија медија

Лобирање, брендирање и технике ПР кампања

Реклама и медији

Медијска аналитика

Адреса електронске поште