Google Translate

др Марија Вујовић

ванредни професор
Кабинет
412
Консултације
Уторак, 13.30 – 14.30
Понедељак, 13.30 – 14.30

Напомена: Консултације су могуће и онлајн на

Предмети

Теорија медија

Реклама и медији

Медијска култура

Теорије визуелне комуникације

Писање о уметности у медијима

Адреса електронске поште
Академски профили

Прилози