Google Translate
Кабинет
16
Консултације
Четвртак, 13.30 – 14.30
Понедељак, 13.30 – 14.30
Предмети

Теорија медија

Лобирање, брендирање и технике ПР кампања

Реклама и медији

Медијска аналитика

Адреса електронске поште