Google Translate
Кабинет
16
Консултације
Понедељак, 10.00 – 12.00
Предмети

Теорија медија

Лобирање, брендирање и технике ПР кампања

Реклама и медији

Медијска аналитика

Адреса електронске поште