др Ивана Стојановић Прелевић

доцент
Кабинет
417
Консултације
Субота, 13:30 - 15:30
Предмети

Пропаганда и јавност

Пословно комуницирање

Естетика комуникације

Новинарска етика

е-mail адреса