Google Translate

Неда Нецић

истраживач-приправник
Кабинет
16
Консултације
Понедељак, 16.00 – 18.00
Предмети

Лобирање, брендирање и технике ПР кампања

Медијска етика

Наука о комуницирању

Новинарство у штампаним медијима

Реклама и медији

Социологија масовних комуникација

Адреса електронске поште