Google Translate

Неда Нецић

истраживач-сарадник
Кабинет
16
Консултације
Среда, 14.00 – 16.00
Предмети

Лобирање, брендирање и технике ПР кампања

Медијска етика

Новинарство у штампаним медијима

Реклама и медији

Радијско новинарство

Социологија масовних комуникација

Адреса електронске поште