Google Translate

Андреј Благојевић

асистент
Кабинет
16
Консултације
Среда, 18.00 – 20.00
Предмети

Медијско право

Медијска етика

Новинарска етика

Право интелектуалне својине

Пословно комуницирање

Управно право

Људска права

Адреса електронске поште

Прилози