Google Translate

Јована Трајковић

истраживач-сарадник
Кабинет
16
Консултације
Четвртак, 10.00 – 12.00
Предмети

Агенцијско новинарство

Међукултурно комуницирање и медији

Писање о уметности у медијима

Телевизијско новинарство

Уметност у медијима

Европски контексти уметности 20. века на југословенским просторима

Пропаганда и јавност

Адреса електронске поште