Google Translate
Кабинет
16
Консултације
Уторак, 10.00 – 12.00
Предмети

Агенцијско новинарство

Теорија јавног мњења

Нови медији

Телевизијско новинарство

Медијске комуникације

Политичко комуницирање

Адреса електронске поште

Прилози