Google Translate

Тамара Тасић

истраживач-приправник
Кабинет
406
Консултације
Уторак, 15.00 – 17.00
Предмети

Истраживачко новинарство

Музика и медији

Савремено новинарство

Телевизијски жанрови и форме

Телевизијско новинарство

Штампа и он-лине жанрови и форме

Теорија медија

Адреса електронске поште