Google Translate

Избор у звања

др Тамара Костић Пахноглу

уторак, 14.11.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Тамара Костић Пахноглу, наставник страног језика, у звање доцент за ужу научну област Класични језици и неохеленистика (Грчки језик на нематичним департманима)

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Владан Павловић

среда, 8.11.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Владан Павловић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Англистичка лингвистика (Увод у студије енглеског језика и Увод у студије језика).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Др Гордана Стојић

четвртак, 26.10.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Др Гордана Стојић, доцент, у звање доцент за ужу научну област Социологија (Увод у социологију и Социологија рада).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Дејан Милутиновић

петак, 20.10.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Дејан Милутиновић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Општа књижевност од сумерске књижевности до ренесансе и Општа књижевност од ренесансе до модернизма).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Лела Милошевић Радуловић

петак, 20.10.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Лела Милошевић Радуловић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Социологија (Социологија васпитања и образовања и Социологија старења).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Марија Вујовић

четвртак, 19.10.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Марија Вујовић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Теорија медија и Реклама и медији).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Анка Михајлов Прокоповић

четвртак, 19.10.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Анка Михајлов Прокоповић, доктор наука-културолошке науке-студије културе и медија, у звање доцент за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Радијско новинарство и Савремено новинарство).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Ивана Стаменковић

среда, 18.10.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Ивана Стаменковић, асистент, у звање асистент за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Комуникологија и Култура комуницирања).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Дејан Антић

понедељак, 9.10.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Дејан Антић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Историја (Историја Југославије до 1941. године и Историја Југославије од 1941. године).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Ирена Љубомировић

понедељак, 9.10.2017.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Ирена Љубомировић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Историја (Историја старе Грчке и хеленистичког света и Историја старог Рима).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.